fundacao seade e do departamento intersindical de estatistica e estudos socioeco